Ledig stilling i administrasjonen fra januar 2018!

zero visibility corp. søker en administrativ medarbeider i 30% stilling.

ZVC er et dansekompani støttet av Norsk Kulturråd med basisfinansiering tildelt til og med 2020.
Kompaniet ble stiftet i 1996 og er et av Norges ledende dansekompanier som har oppnådd internasjonal anerkjennelse. Kompaniet produserer i hovedsak en produksjon i året og har utstrakt turnevirksomhet med både små og mellomstore produksjoner. Produksjonene omfatter samarbeid med flere internasjonale og nasjonale samarbeidspartnere og co-produsenter.

Arbeidet vil omfatte administrative oppgaver og logistikk;
Administrativt arbeid knyttet til økonomi/bilag, lønn, kontrakter, kontakt/ oppfølging av regnskap/regnskapsfører.
Administrativt arbeid knyttet til logistikk i forbindelse med kompaniets produksjoner og turnevirksomhet; hotell, bo og reisebestillinger, frakt og toll.

Det er en fordel å ha kjennskap til administrativt arbeid i kunst- eller kulturfeltet og gjerne ha innsikt i scenekunstfeltets produksjonsvilkår og kulturpolitiske strukturer.

Stillingen gir rom for, men krever også fleksibilitet, i henhold til arbeidstid- og sted.
ZVC har kontor sentralt i Oslo.

ZVC har 2 ansatte i administrasjon/kunstnerisk ledelse:
1 fulltidsansatt daglig leder i 100% stilling, samt kunstnerisk leder i 100% stilling.
 

Du må være detalj- og løsningsorientert samt å kunne arbeide selvstendig og systematisk.
Stillingen krever et godt samarbeid med daglig leder og vil rapportere til daglig leder. 


Lønn etter nærmere avtale.


Søknadsfrist 24. November 2017
Ønsket oppstart 1. Januar 2018, seinest 1. februar

Henvendelse til: kirsti@zerovisibility.no